Nastavení wireless adaptéru ve Windows XP
Petr Šimek APS JUPřipojení z klienta Windows XP - platí pro anglickou verzi Windows XP , stávající stav je pouze přenos jména a hesla bez ověření platnosti certifikátu radius serveru. Pokud máme na notebooku instalovanou povolenou WiFi kartu, měla by se nám objevit nová bezdrátová síť s označením JU_wireless a to buď v kartě "Wireless Network Connection Properties" nebo na dolní liště jako "pop-up" upozornění. Pokud tuto síť nevidíme nejsme buďto v dosahu nějakého přístupového adaptéru nebo nemáme správně nainstalován a povolen bezdrátový přístup na notebooku.

Jsme-li tedy v dosahu bezdrátové sítě JU může se to projevit například zobrazením takovéhleho hlášení na liště :"Parametry připojení si nakonfigurujeme ve vlastnostech připojení bezdrátové sítě (Wireless Network Connection Properties) :vyberem v "Available Networks" síť JU_wireless a spustíme "Configure"v menu "Wireless network properties" v kartě "Association" nastavíme typ šifrování a přejdeme na kartu "Authentication"vybereme authetikaci IEEE 802.1x a typ EAP ověření a stiskneme "Properties"Nastavíme vlastnosti EAP autentikace.
Poznámka : Nyní již není nutné rušit volbu "Validate Server Certificate" - může zůstat defaultně zašktrnutá.

Vybereme metodu EAP-MSCHAP v2 a stiskneme "Configure"zrušíme volbu automatického použití jména a hesla do windows.
Dále ve vlastnostech připojení bezdrátové sítě (Wireless Network Connection Properties) vybereme kartu "General"vybereme protokol TCP/IP a stiskneme "Properties"a nastavíme protokol TCP/IP tak aby si veškeré nastavení stáhnul ze sítě pomocí protokolu DHCP.
Pak můžeme klikem na ikonu bezdrátové sítě nebo na tu hlášku o prezenci bezdrátové sítě otevřít přihlašovací okno :do přihlašovacího okna zadáme jméno a heslo které nám bylo přiděleno.
Windows si zapamatují toto jméno a heslo a použijí jej při dalším přihlášní automaticky.
Nyní by mělo následovat úspěšné přihlášení do sítě a přidělení IP adresy a automatické nastavení TPC/IP protokolu pro práci v síti. Nastavení si můžeme ověřit nříklad pomocí systémového příkazu "ipconfig" který nám vypíše parametry spojení.

Pokud nyní vypneme bezdrátový adaptér v notebooku měli by jsme spatřit hlášení na liště o nedostupnosti bezdrátového připojení :Po opětovné zapnutí bezdrátového adaptéru by se mělo navázat ztracené spojení a provést automatické přihlášení do sítě. Opět by mělo být vidět hlášení na liště :


Po zadání jména a hesla do přihlašovacího okna si windows zapamatují tyto informace. Pokud bychom se chtěli přihlásit znovu pod nejakým jiným jménem a/nebo heslem musíme je přinutit aby ty informace zapomněly. Sputíme systémový příkaz "regedit" , najdeme klíč

HKey_Current_User\Software\Microsoft\EAPOL\UserEapInfo

a smažeme ho. Pak nás windows opět vyzvou k zadání přístupového jména a hesla v okně "Enter Credentials" .

Design (c) Petr Šimek 2006